Ngày 29.03.2017: Thứ Tư sau Chúa Nhật IV Mùa Chay

THỨ TƯ TUẦN 4 MC

 Ga 5,17-30 

LÀM THEO Ý CHÚA CHA

Ngày 29.03.2017: Thứ Tư sau Chúa Nhật IV Mùa Chay

“Tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.” (Ga 5,30) 

Suy niệm: Đức Giê-su là Đấng được Chúa Cha sai đến. Cả cuộc đời Người, Người chuyên chăm thực hiện thánh ý Cha, cho đến mức chấp nhận cái chết thập giá. Thánh ý Cha là lương thực hằng ngày của Đức Giê-su, là lý do hiện hữu và của sứ mạng của Ngài. Điều này không hề có nghĩa rằng Đức Giê-su không có ý riêng mình. Người vẫn có ý riêng, như bất cứ ai – nhưng Người hoàn toàn khép ý riêng mình vào trong ý Chúa Cha: “Cha ơi, nếu Cha muốn, xin cho con khỏi uống chén này. Nhưng đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Lc 22,42)Tất cả mối quan tâm của Đức Giê-su là làm cho “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.” Vì thế, Chúa Cha gọi Người là “Con Yêu Dấu.”

Mời Bạn: Chúng ta không bác bỏ ý riêng, nhất là khi nó giúp ích trong việc xây dựng cộng đoàn. Tuy nhiên phải chăng chúng ta thường quá coi trọng ý kiến của mình mà quên đi ý Chúa muốn mình phải làm gì? Mời bạn làm chứng cho sự vâng phục thánh ý Chúa bằng những chọn lựa và hành động cụ thể, chứ không chỉ bằng sự đồng ý suông của lý trí. Và đừng quên rằng “trăm nghe không bằng một thấy,” và “lời nói bay đi gương bày lôi kéo” – hay như nhận định của chân phước giáo hoàng Phao-lô VI: “Con người thời nay thích nghe các chứng nhân hơn các thầy dạy, và nếu họ nghe các thầy dạy thì cũng bởi vì các thầy dạy ấy là những chứng nhân!”

Sống Lời Chúa: Tập không bao giờ quyết định, chọn lựa bất cứ gì chỉ vì đó là ý của mình. Chỉ theo ý mình khi xác tín rằng đó cũng là điều Chúa muốn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe thuộc cấp và biết vâng phục thượng cấp theo như thánh ý Chúa muốn.