Ngày 29.03.2016: Thứ Ba trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh năm C

THỨ BA: 29.03. 2016.
BÁT NHẬT PS
Ga 20, 11-18

 

Ngày 29.03.2016: Thứ Ba trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh năm C

1. Ghi nhớ: « Bà Maria tưởng là người làm vườn » (Ga 20,15)

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay thánh Gioan tường thuật lại việc Chúa giêsu hiện ra với bà Maria Madalêna, để củng cố niềm tin và sai họ đi loan báo cho các tông đồ. Nhưng khi Đức Giêsu hiện ra thì bà cứ tưởng là người làm vườn, cho đến khi Chuá gọi tên thì bà mới nhận ra Người. Điều này cho chúng ta thấy chỉ có nhờ ơn Chúa con người mới có thể biết được Chúa và nhận ra Người. Trong cuộc sống chúng ta cũng thế, Thiên Chuá phục sinh luôn hiện ra qua các biến cố trong cuộc đời, qua các công việc thường ngày. Nhưng chúng ta lại không nhận ra Người vì chúng ta còn thiếu đức tin.

3. Sống Lời Chúa : Biết chạy đến cùng Chúa và xin ơn Người soi sáng trong mỗi công việc.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Thánh nữ Madalêna biết được Chuá nhờ đức tin, xin cho con biết noi gương thánh nữ mà nhận ra Ngài qua các biến cố trong cuộc đời. Amen.