Ngày 29.02.2016: Thứ Hai sau Chúa nhật III Mùa Chay năm C

THỨ HAI: 29. 02.2016.
Lc 4, 24 – 30

Ngày 29.02.2016: Thứ Hai sau Chúa nhật III Mùa Chay năm C

  1. Ghi nhớ: “Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4,24)
  2. Suy niệm: Người ta thường nói “vinh thân phì gia” hay “một ng ư ời làm quan cả họ đ ư ợc nhờ” để nói lên theo thói đời người ta thường ưu ái gia đình, làng xóm của mình trước tiên. Dân Do Thái thời Chúa Giêsu cũng thế, họ nghe biết những việc Chúa Giêsu đã làm nơi Caphanaum thì họ nghĩ khi về quê nhà ắt hẳn Người sẽ còn làm những việc cao trọng hơn. Nhưng Chúa Giêsu không thực hiện theo như họ nghĩ bởi sứ mạng của Ngài là cứu độ muôn dân không chỉ riêng cho dân Do Thái hay chỉ cho làng Nazareth . Ngài còn đưa ra hai nhân vật ngôn sứ cụ thể trong Cựu Ứơc là Êlia và Êlisêô để minh chứng cho hành động của Ngài. Qua đó Ngài dạy cho dân làng Nazareth bài học này là đón nhận ơn của Thiên Chúa không phải chỉ dựa vào thân thuộc hay dân Chúa chọn mà phải là có một niềm tin và lòng khao khát mong chờ.
  3. Sống Lời Chúa : Vui mừng vì có nhiều người đón nhận ơn đức tin.
  4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, chúng con thường nghĩ mình là những đứa con ruột của Chúa nên phải được Chúa yêu nhiều. Nhưng con đâu biết rằng muốn được Chúa yêu đâu phải dựa trên mối liên hệ thân thuộc mà là dựa trên việc chúng con có lắng nghe và thực hành lời Chúa không. Amen.