Ngày 29.01.2023: Sống tinh thần của bát phúc

 

Tin Mừng theo Thánh Matthêu : Mt 5, 1-12a

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”.

SỐNG TINH THẦN CỦA BÁT PHÚC

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu công bố cho chúng ta tám mối phúc thật, được coi là Hiến Chương Nước Trời. Khởi đầu các mối phúc, Chúa Giêsu dùng từ ngôi thứ ba “Phúc cho những ai”, để nhấn mạnh đến những người ở khắp nơi và trong mọi thời đại thực hành bát phúc mà được phúc vào Nước Trời.

Quả thật, hai ngàn năm qua, nhiều người ở khắp nơi trong mọi thời đại đã đón nhận và thực thi bát phúc và đã đạt được phần thưởng trọng đại ở trên trời. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho mỗi người chúng ta biết sống tinh thần của bát phúc, để trở nên công dân Nước Trời ngay ở đời này, và ngày sau được Chúa trọng thưởng trong Vương Quốc của Người.