Ngày 29.01.2017: Chúa Nhật IV Thường Niên năm A

CHÚA NHẬT – 29. 01. 2017

MNG HAI TẾT

KÍNH NHỚ TỔ TIÊN ÔNG BÀ CHA MẸ

Mt 15, 1 – 6

Ngày 29.01.2017: Chúa Nhật IV Thường Niên năm A

1. Ghi nhớ: Ngươi  hãy thờ  cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. (Mt 15, 4).

2. Suy niệm: Mọi người được sinh ra đều có ông bà, cha mẹ. thảo kính cha mẹ mình là điều rất hợp lẽ tự nhiên, vì cha mẹ đã có công sinh thành dưởng dục ta. Thảo hiếu là yêu thương, giúp đỡ và cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ khi các ngài còn sống cũng như khi đã qua đờ Trong mười điều răn Chúa ban, sự thảo kính được đặt ở điều thứ tư sau việc tôn thờ Chúa;  cho thấy bổn phận hiếu thảo với ông bà cha mẹ mình là điều rất quan trọng. Vậy, tôi đã sống thảo hiếu như thế nào ?

3. Sống Lời Chúa: Sống hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin thương ban cho cha mẹ con sự bình an của Chúa, để các ngài luôn sống vui tươi bên con cái và giúp con luôn sống hiếu thảo, để mai sau chúng con sẽ được sum hợp với Chúa Cha trên trờ Amen.