Ngày 28.11.2019: Giờ cứu độ đã gần kề

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 21, 20-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi các con thấy Giêrusalem bị các đạo binh bao vây, các con hãy biết rằng đã gần đến lúc thành ấy bị tàn phá. Bấy giờ những ai ở trong đất Giuđa, hãy chạy trốn lên núi, những ai ở trong thành, hãy rời xa, và những ai ở vùng quê, chớ có vào thành; vì những ngày ấy là những ngày báo oán, để ứng nghiệm mọi lời đã ghi chép.

“Khốn cho những đàn bà đang mang thai và nuôi con thơ trong những ngày ấy: vì chưng sẽ có sự khốn cực cả thể trong xứ và cơn thịnh nộ trút xuống dân này. Chúng sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ phải bắt đi làm tôi trong các dân, và Giêrusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp, cho đến thời kỳ dành cho dân ngoại chấm dứt.

“Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn, chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến”.

GIỜ CỨU ĐỘ ĐÃ GẦN KỀ

Trình thuật theo Thánh Luca hôm nay cho chúng ta thấy trước viễn cảnh của Thành thánh Giêrusalem bị dân ngoại chà đạp, tàn phá. Chúa muốn các môn đệ và mọi người khi thấy trước những viễn cảnh đó thì đừng nên vào thành, bởi vì đó là những ngày báo oán. Chúa Giêsu cũng cho thấy sẽ có những điềm lạ xuất hiện trên mặt trời và mặt trăng, dưới đất cũng như khắp mọi nơi. Lúc đó, Con Người sẽ đến. Hãy đứng dậy và ngẩng cao đầu, vì giờ cứu độ của chúng ta như Chúa đã hứa đã gần đến với chúng ta.

Tin mừng hôm nay giúp chúng ta nhận thức thời điểm mà Con Người sẽ đến. Chúa Giêsu mong muốn chúng ta đứng lên và ngẩng cao đầu trong ngày Chúa đến. Đứng lên và ngẩng cao đầu là hai hành động nhưng lại là một: hành động mang tính tự do của con người, tự do vì được giải thoát khỏi những cạm bẫy, tự do khi không còn vướng bận điều gì của thế gian này.

Vậy thái độ của chúng ta khi nhận thức thời điểm đó như thế nào? Chúng ta có đứng lên và ngẩng cao đầu trong ngày Chúa đến? Chúa Giêsu muốn chúng ta khi thấy các điềm thiêng, dấu lạ đó biết chuẩn bị tinh thần để đón chờ Chúa trong vinh quang. Xin Chúa giúp chúng con biết chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng đón chờ Chúa trong ngày Chúa đến lần thứ hai. Amen.