Ngày 28.11.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A

THỨ HAI: 28. 11. 2016

Mt 8, 5 – 11

Ngày 28.11.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A

1Ghi nhớ: Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời, là đầy tớ tôi được khỏi bệnh” (Mt 8,8).

2Suy niệm:  Viên đại đội trưởng chỉ là người ngoại đạo, ông đã chứng tỏ niềm tin và lòng khiêm nhường tuyệt vời của ông, khi xin Chúa Giêsu chữa bệnh từ xa cho  người  tôi  tớ  của  mình.  Chúa  khen  ngợi  ông có lòng tin mạnh mẽ. Chúa chỉ phán một lời, người tôi tớ lành bệnh. Chúa sẽ xét xử chúng ta theo niềm tin của chúng ta, chứ không theo danh nghĩa hay gốc gác của chúng ta. Điều nầy cảnh giác chúng ta đừng ỷ lại vào danh nghĩa, địa vị: là công giáo, tu sĩ, giáo sĩ mà tự mãn tưởng mình được cứu rỗi, nhưng phải nỗ lực sống niềm tin vào Chúa và phát triển niềm tin ấy trong suốt cuộc đời trần thế của mình.

3Sng  Lời Chúa:  Hãy tin mãnh liệt thì phép lạ sẽ xảy ra.

4Cầu nguyện: Ly Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Amen.