Ngày 28.04.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật V Phục Sinh năm C

THỨ NĂM: 28. 04. 2016.

TUẦN V PS

Ga 15, 9-11.

 

Ngày 28.04.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật V Phục Sinh năm C

1. Ghi nhớ:  “Nếu  anh  em  giữ  các  điều  răn  của Thầy, anh em ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,10)

2. Suy niệm: Chúng ta chỉ thật sự yêu nhau khi chúng ta thật sự kết hợp nên mộ Bài Tin mừng hôm nay, cũng trình bày một tình  yêu được đặt trên nền tảng của đức ái. Đó là sự hiệp nhất giữa Thiênn Chuá và loài  người.  Sự  tương  quan  này  cũng  giống  như  sự tương quan gĩưa Chuá Con và Chúa Cha. Để được ở trong tình  thương  của  Cha  mình thì Chuá Con cũng phải  tuân giữ  các điều răn của Cha. Vì thế để được Chuá  Con  yêu  và  được  hiệp nhất  với Chuá Cha thì chúng ta hãy năng học hỏi và sống Lời Chuá mỗi ngày.

3. Sống Lời Chúa: Thi hành ý Chuá trong cuộc sống.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin cho con biết tuân giữ mọi điều răn Chuá dạy, để con được đón nhận và sống trong tình yêu của Ngườ Amen.