Ngày 28.03.2017: Thứ Ba sau Chúa Nhật IV Mùa Chay

THỨ BA TUẦN 4 MC

Ga 5,1-3a.5-16 

KHÔNG BAO GIỜ TUYỆT VỌNG 

Ngày 28.03.2017: Thứ Ba sau Chúa Nhật IV Mùa Chay

“Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!” Đức Giê-su bảo: “Anh hãy chỗi dậy, vác chõng mà đi!” Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. (Ga 5,7-8). 

Suy niệm: Trước mặt người bại liệt là một vùng trời tối, tối cả tương lai. Đã bao lần anh muốn thoát khỏi số phận nghiệt ngã, nhưng căn bệnh cứ trì kéo đeo đẳng anh. Mỗi lần anh xuống được hồ nước thì cơ hội lành bệnh lại vụt mất. Đã ba mươi tám năm nay, anh đã mòn mỏi, tuyệt vọng, cam chịu số phận rồi chăng? Cuộc trở lại của anh đã quá muộn màng chăng? Dường như Chúa Giê-su đợi đến lúc này để khơi lại cho anh niềm hy vọng, lúc mà theo như Bossis kinh nghiệm: “Khi tình hình đã tuyệt vọng xét theo nhân loại, thì đó chính là lúc hy vọng Ki-tô giáo bắt đầu”. Đối với Chúa Giê-su, không có cuộc hoán cải nào là quá muộn màng. Ngài luôn luôn mong chờ tội nhân sám hối, cho họ bắt đầu lại cuộc sống mạnh mẽ như một tạo vật mới. Chỉ muộn màng khi tội nhân chưa đặt mình đối diện với Thiên Chúa, Đấng Thánh Thiện, dù họ đã có nhận thấy quá khứ lỗi lầm của mình.

Mời Bạn: Mùa Chay là mùa Ki-tô hữu hoán cải, thay đổi đời sống trở về với Chúa. Bao nhiêu lần bạn đặt mình đối diện với Chúa và xin ơn tha thứ? Bạn có quyết tâm nào cho những ngày sắp tới?

Chia sẻ: Đối diện với Chúa có cần thiết cho việc sám hối của Ki-tô hữu không?

Sống Lời Chúa: Dành thời gian trong ngày này xét mình, xin lỗi Chúa và chọn ngày lãnh bí tích Hoà giải.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con hôm nay thực sự trở lại với Chúa, chuyển hướng cuộc đời theo lời Chúa dạy, chọn Chúa làm lẽ sống đời con.