Ngày 28.03.2016: Thứ Hai trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh năm C

THỨ HAI: 28.03. 2016.
BÁT NHẬT PS
Mt 28, 8-15

 

Ngày 28.03.2016: Thứ Hai trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh năm C

1. Ghi nhớ:«Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy Thầy ở đó» (Mt 28,10)

2. Suy niệm:Bài Tin Mừng tường thuật lại việc Đức Giêsu hiện ra với các bà, trước tiên là để củng cố niềm tin và sau đó là sai họ đi rao giảng Tin Mừng Phục Sinh. Các bà đã vâng lời Đức Giêsu và hoàn thành rất tốt. Vây chúng ta ngay hôm nay đã được nghe, được biết, được cảm nghiệm về Tin Mừng Phục Sinh chúng ta đã rao giảng Chúa cho mọi người chưa hay vẫn còn thờ ờ. Vậy ta hãy noi gương các bà hôm nay mà mau mắn rảo giảng Lời Chuá cho mọi người nhất là các anh em lương dân.

3. Sống Lời Chúa : Nhiệt thành trong việc rao giảng Tin Mừng.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con trở thành những người thợ gặt lành nghề trong cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội hôm nay. Amen.