Ngày 28.02.2016: Bài hát và suy niệm Chúa nhật III Mùa Chay năm C

CHÚA NHẬT: 28. 02.2016.
CHÚA NHẬT III MC
Lc 13, 1 – 9

Ngày 28.02.2016: Bài hát và suy niệm Chúa nhật III Mùa Chay năm C

  1. Ghi nhớ:‘Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy” (Lc13,3b).
  2. Suy niệm: Trên thế giới chiến tranh, thiên tai, khủng bố luôn nổ ra khắp nới, nhưng những tai nạn nay không đồng nghĩa với hình phạt, mà là những lời cảnh cáo. Con người không thể sống thờ ơ, thản nhiên hết ngày này qua ngày khác. Nhưng phải biết rút ra những bài học từ các biến cố, biết được nguy cơ nào đang đe dọa mình, để từ đó mà hồi tâm thống hối. Vì hồi tâm thống hối như chiếc tàu Nô-e trong cơn hồng thủy sẽ đưa chúng ta về bến quê trời bình an.
  3. Sống Lời Chúa: Không kết án người khác nhưng biết hoán cải chính mình.
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con nhận ra mỗi biến cố trong cuộc sống, là một thông điệp mà Chúa gởi đến để nhắc nhở con biết ăn năn sám hối và biết sống tốt hơn. Amen