Ngày 27.11.2019: Vững tin và can đảm

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 21, 12-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy: các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con.

Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con”.

VỮNG TIN VÀ CAN ĐẢM

Hôm nay, Chúa Giêsu an ủi các môn đệ biết dũng cảm can trường đứng trước sự bách hại của các thế lực tôn giáo và xã hội vì danh Người. Chúa muốn các môn đệ của Người can đảm và tin vào sự đồng hành của Người dành cho họ. Không những chỉ những chức sắc tôn giáo, xã hội mà còn ngay trong chính gia đình, bạn hữu, Chúa khẳng định với các môn đệ, vì Người mà các môn đệ sẽ bị ghét bỏ. Thế nhưng, Chúa muốn các môn đệ của Người phải biết bền đỗ, cậy dựa vào Chúa, bởi chính vì thế mà các ông mới thắng được các thế lực thù địch và giữ được chính linh hồn mình.

Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ chúng ta biết tin tưởng vào Chúa những lúc bị bách hại, đau khổ và bị thù ghét vì làm chứng và sống cho Chúa. Chúa muốn chúng ta biết bền tâm vững chí chịu đựng, can đảm ra đi làm chứng cho Chúa cho dù có bị người đời xỉ nhục, bách hại. Chúa vẫn một lòng bên chúng ta, đồng hành và giúp đỡ chúng ta. Người nâng đỡ chúng ta trong cơn quẫn bách, động viên và ở với chúng ta trên mọi nẻo đường, vì chưng Người sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan, để chúng ta biết cách đối diện và chống lại kẻ thù bách hại.