Ngày 27.04.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật V Phục Sinh năm C

THỨ TƯ: 27. 04. 2016.

TUẦN V PS

Ga 15, 1 – 8.

 

Ngày 27.04.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật V Phục Sinh năm C

1. Ghi nhớ: “Cành nào sinh hoa trái thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiềi hoa trái hơn” (Ga 15,2).

2. Suy niệm: Con đường về quê trời cũng giống như một cuộc chiến, có kẻ thắng người thua. Nhưng trong cuộc chiến thiêng liêng ai biết bám vào Thiên Chuá, thì kẻ đó là người chiến thắng. Bài Tin mừng hôm nay Thiên Chuá đã  dùng dụ  ngôn  cây nho,  để  cho  thấy công việc của Thiên Chuá đang thực hiện trong Hội Thánh,  trong  mỗi  Kitô  hữu  qua  các  thời  đạ  Còn chúng ta là những cành nho, Thiên Chuá là người cắt tỉa. Ngài đã dùng chính bàn tay của con người để cắt tỉa chúng ta, đó là những bách hại, thử thách đau khổ, hy sinh những ai vững lòng tin vào Chuá thì sinh được nhiều bông hạt. Vì thế, chúng ta hãy biết sống niềm tin và trung thành với ơn nghĩa Chuá như “ cành nho kết hợp với thân ” thì như thế chúng ta mới sinh được nhiều hoa trái như lòng Chuá mong ước.

3. Sống Lời Chúa: Chấp nhận hy sinh thử thách vì lòng mến Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ trong lòng bàn tay của Chúa, để mỗi ngày Ngài uốn nắn cắt tỉa cho nên tốt hơn.. Amen.