Ngày 27.03.2016: Bài hát và Chúa Nhật Phục Sinh năm C

CHÚA NHẬT: 27.03. 2016.
LỄ PHỤC SINH
Ga 20, 1-9

Ngày 27.03.2016: Bài hát và Chúa Nhật Phục Sinh năm C

1. Ghi nhớ: «Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thấy trong mộ» (Ga 20, 1-9)

2. Suy niệm: Chúng ta hãy nhìn dung lại khung cảnh sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, sau cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, ta thấy hình ảnh rất đẹp; một người thanh niên trẻ và một ông già chạy ra mồ của Thầy mình. Người trẻ khỏe chân nên chạy nhanh hơn, không vì thế mà vội vào trong mộ của Thầy, nhưng biết ngừng lại để nhường cho Phêrô vào trước.

Hình ảnh ấy nhắc cho mỗi người chúng ta ý thức về phẩm trật trong Giáo Hội, không phải vì tuổi trẻ hay tài cao mà xem thường những quyền hạn của bề trên mình. Nhưng hãy biết tôn trọng và qúy mến như một bổn phận phải có

3. Sống Lời Chúa : Hãy yêu mến và vâng phục Giáo Hội.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tôn trọng bề trên mình như thánh Gioan đã tôn trọng Phêrô hôm nay.. Amen.