Ngày 27.02.2017: Thứ Hai sau Chúa Nhật VIII Thường Niên năm A

THỨ HAI: 27. 02.2017

Mc 10, 17 – 27

Ngày 27.02.2017: Thứ Hai sau Chúa Nhật VIII Thường Niên năm A

1. Ghi nhớ:“Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Chúa” (Mc 10,25).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta về sự nguy hiểm của giàu sang, sự dính bén với của cải vật chất. Vì dính bén với của cải vật chất mà con người có thể khước từ bước theo Chúa. Người ta khó từ bỏ những của cải mình có để chấp nhận một cái gì đó trước mắt coi như là một sự mất mát to lớn. Chúa đã đưa ra một bài học thật sống động: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”. Vì thế, sự say mê tiền bạc, của cải là một ngăn trở lớn cho những ai muốn trọn vẹn thuộc về Chúa và Nước Trời.

3.Sống Lời Chúa:   Không tham lam, ham mê của cải mà đánh mất tư cách của người công dân Nước Trời.

4.Cầu nguyện:  Lạy Chúa, với những gì Chúa ban cho, xin cho con luôn biết dùng nó như một phương tiện để phục vụ Chúa và người nghèo. Amen.