Ngày 27.01.2017: Thứ Sáu sau Chúa Nhật III Thường Niên năm A

THỨ SÁU – 27. 01. 2017

THÁNH ANGÊLA MÊRICI, Trinh nữ

Mc 4, 26 – 34

 

Ngày 27.01.2017: Thứ Sáu sau Chúa Nhật III Thường Niên năm A

1Ghi nhớ: “Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vấn nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,27).

2. Suy niệm:  Những lời  sống động từ  chính miệng Chúa  Giêsu  phán  ra  có  một  sức  mạnh  tự  bản  chấ Giống như  hạt giống,  Lời  Chúa vẫn âm ỉ trong lòng người  nghe.  Sức  mạnh  của  Lời  Chúa  vẫn  hằng  tác động trên mỗi  con người.  Như  thế  không phải  ta tự sức mình mà có thể đón nhận Lời Thiên Chúa nhưng là chính Lời Chúa tác động trên mỗi người chúng ta. Biết  được  điều  này để  chúng ta vững tin vào Chúa hơn, cũng như để Lời Chúa hành động trong chúng ta. Nước Thiên Chúa là một thực tại lớn lao cho dù hiện tại chỉ là một tiểu số bé nhỏ. Với sức mạnh của Lời Chúa thì Nước Thiên Chúa sẽ trở thành nơi nương náu cho các dân tộc.

3. Sống Lời Chúa : Siêng năng học hỏi Lời Chúa.

4. Cầu nguyện : Ly Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho Con Chúa là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con xuống thế làm người và không ngừng dạy dỗ chúng con. Xin cho chúng con năng nghe Lời của Con Chúa để được ở trong mái nhà của Chúa. Amen.