Ngày 26.12.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật I Phục Sinh năm A

THỨ HAI: 26. 12. 2015

Thánh Stêphanô

Mt 10, 17- 22

Ngày 26.12.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật I Phục Sinh năm A

1Ghi nhớ: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ đó sẽ được cứ thoát” (Mt 10,22).

2Suy niệm:  Khi  đặt lễ kính thánh Stêphanô tử đạo liền sau lễ Giáng Sinh, Giáo hội có ý loan báo về con đường cứu  thế  của Chúa Giêsu.  Thiên Chúa đã làm người  để  mang  lại  bình  an  cho  nhân  loại,  như  ánh sáng đã đến thế gian để xua tan bóng đêm của sự chết. Và con đường đi đến sự sống vĩnh cửu là con đường thập giá. Hơn ai hết, thánh Stêphanô đã sống điều này một cách triệt để khi dám đem cả mạng sống mình để minh chứng cho một niềm tin và chân lý. Còn chúng ta, vì lợi ích riêng, vì sợ thiệt thòi nên chúng ta thinh lặng thay gì  nói  sự  thật  để  làm chứng về  Đức Kitô Con Thiên Chúa.

3Sng Lời Chúa: Đời sống của chúng ta là một lời chứng hùng hồn về tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa nhân loại.

4Cầu nguyện: Ly Chúa! Xin cho con can đảm chấp nhận những thử thách và đau khổ trong cuộc đời, vì thập giá con đường dẫn đến ơn cứu độ. Amen.