Ngày 26.10.2017: THỨ NĂM TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN NĂM A

26/10/17 THỨ NĂM TUẦN 31 TN
Lc 12,49-53

 

LỬA THÁNH THẦN

“Thầy đã ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12,49)

Ngày 26.10.2017: THỨ NĂM TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Suy niệm: Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả chú giải rằng “lửa” mà tác giả Lu-ca nói ở đây là chính Chúa Thánh Thần. Lửa Thánh Thần ấy được Đức Giê-su mang xuống trần gian và mong ước lửa tình yêu ấy bùng cháy lên nơi tâm hồn mỗi người. Lửa Thánh Thần ấy được ban xuống trên các tông đồ trong ngày lễ Ngũ tuần; lửa nhiệt thành thúc đẩy các ông ra khỏi phòng hội, bước ra với thế giới, đến với muôn dân, loan báo Tin mừng Nước Trời. Lửa ấy sưởi ấm tâm hồn hai môn đệ trên đường Em-mau, đưa các ông ra khỏi sự thất vọng, trở về với cộng đoàn anh em. Ta cũng đã đón nhận lửa Thánh Thần ấy trong bí tích Thánh Tẩy, và được lãnh nhận trọn vẹn qua bí tích Thêm Sức.

Mời Bạn: Vũ khí mạnh nhất trên mặt đất là tâm hồn con người đang rực cháy. Bạn đã được ban cho thứ lửa mạnh mẽ ấy rồi, vấn đề là bạn làm gì để lửa ấy bùng cháy lên trong quả tim bạn. Khi đi theo Chúa, bạn phải sống đức tin với tất cả lòng nhiệt thành của mình, chứ không phải chỉ là Ki-tô hữu trên danh nghĩa. Là Ki-tô hữu ngày Chúa Nhật lẫn ngày thường, trong nhà thờ và cả ngoài phố chợ, trong lời kinh Tin Kính lẫn sống lời kinh tuyên xưng ấy.

Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm trung thành sống tốt, làm chứng cho Chúa Giê-su qua đời sống quảng đại, yêu thương, thông cảm, tha thứ với người lân cận, để ngọn lửa mến Chúa yêu người được cháy mãi trong tim.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin đốt sáng ngọn lửa Thánh Thần tình yêu Chúa trong con, để con luôn kiến tạo bình an, hiệp nhất và yêu thương trong môi trường con đang sống. Amen.