Ngày 26.09.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên năm C

THỨ HAI: 26.09.2016

Lc 9, 46 50

Ngày 26.09.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “ Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất ” (Lc 9,48).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu đã cho ta thấy “ tinh thần bé nhỏ ” là là điều kiện thiết yếu để được vào Nước Trờ Tinh thần nhỏ bé là gì nếu không phải là luôn biết sống đơn sơ khiêm tốn. Đơn sơ khiêm tốn không có nghĩa là không làm gì cả nhưng là cố gắng chu toàn những việc bổn phận vì lòng yêu mến Chúa. Càng đơn sơ thì ta càng tự do và dễ nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong đời sống. Con người chỉ thật sự lớn lên khi nhận ra đươc sự hiên diện của Chúa và liên kết với Người. Và đó cũng chính là con đường nên thánh của Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu.

3. Sống Lời Chúa: Mỗi người cần canh tân khuynh hướng ham thích những gì là cầu kỳ phức tạp để trở về với nếp sống đơn sơ.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con một tâm hồn đơn sơ khhiêm tốn, không tích chứa những ưu phiền, một tâm hồn chỉ có tình yêu Chúa và luôn sẵn sàng phục vụ. Amen.