Ngày 26.02.2023: Cuộc xuất hành mới

 

Tin Mừng theo Thánh Matthêu : Mt 4, 1-11

Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần, nói với Người rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh”. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: ‘Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra'”.

Bấy giờ ma quỷ đưa Người lên Thành thánh, và đặt Người trên góc tường Ðền thờ, rồi nói với Người rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã ra lệnh cho các Thiên Thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá”. Chúa Giêsu đáp: “Cũng có lời chép rằng: “Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi”.

Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao, và chỉ cho Người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi”. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: “Hãy lui đi, hỡi Satan! Vì có lời đã chép: “Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài”. Bấy giờ ma quỷ bỏ Người. Và các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người.

Ngày 26.02.2023: Cuộc xuất hành mới

CUỘC XUẤT HÀNH MỚI

Đức Giêsu chịu cám dỗ nơi hoang địa. Hoang địa nhắc nhớ biến cố xuất hành của con cái Israel. Suốt 40 năm lang thang trong sa mạc, đối với nhiều người, đó là hình phạt bởi thái độ bất tuân và bội phản của dân, nhưng bằng con mắt đức tin, đó là thời khắc của sự thanh luyện. Dân chúng trải qua thời gian dài của thanh luyện để bước vào miền đất hứa.

Ở đây, Đức Giêsu bước vào hoang địa để thực hiện một cuộc xuất hành mới. Nếu như lịch sử ghi dấu những lần vấp ngã và bội phản của dân trong sa mạc, thì đây, cũng những hình ảnh của năm xưa khiến dân chống đối Đức Chúa: bánh ăn khi bị đói, nước uống khi khát, và cúi mình thờ lạy ngẫu tượng…, nhưng Đức Giêsu đã vượt qua, và chiến thắng tên cám dỗ.

Mùa chay nhắc nhớ chúng ta về cuộc xuất hành mới của mình. Chúng ta sẽ phải vượt qua tội lỗi và sự chết để có thể bước vào miền đất hứa là Nước Thiên Chúa.