Ngày 26.01.2017: Thứ Năm sau Chúa Nhật III Thường Niên năm A

THỨ NĂM – 26. 01.2017

THÁNH TITÔ VÀ TIMÔTHÊ

Lc 10, 1 – 9

Ngày 26.01.2017: Thứ Năm sau Chúa Nhật III Thường Niên năm A

1Ghi nhớ:“Lúa chín đầy đồng mà mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2).

2Suy niệm:  Việc tông đồ là việc của Chúa, là việc qui tụ mọi người nhận biết và yêu mến Chúa. Người kitô hữu là người thợ gặt, là người tông đồ được Chúa sai  đến  trong thời  đại. Vì thế, chúng ta phải  luôn ý thức điều đó, để cầu nguyện, để cộng tác và để làm theo ý Chúa trong chức vụ của mình. Trong đời sống đã qua, tôi có ý thức nhiệm vụ tông đồ không? Tôi sẽ làm gì trên cánh đồng truyền giáo ngày nay?

3Sng  Lời  Chúa:  Siêng  năng  rước  Chúa  để  Chúa luôn làm chủ hành động và cuộc đời tôi.

4Cầu  nguyện:  Ly  Chúa, xin cho con được tự do hoàn toàn để con có thể tập trung vào sứ mạng Chúa trao. Amen.