Ngày 26.01.2016: Thứ Ba trong tuần III Mùa Thường Niên năm C

THỨ BA – 26. 01.2016
THÁNH TITÔ VÀ TIMÔTHÊ
Lc 10, 1 – 9

(Lc 10,1-9: KTTƯ: tr.246; BSTM: tr.255-256)

 

Ngày 26.01.2016: Thứ Ba trong tuần III Mùa Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ:“Lúa chín đầy đồng mà mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2).

2. Suy niệm: Việc tông đồ là việc của Chúa, là việc qui tụ mọi người nhận biết và yêu mến Chúa. Người kitô hữu là người thợ gặt, là người tông đồ được Chúa sai đến trong thời đại. Vì thế, chúng ta phải luôn ý thức điều đó, để cầu nguyện, để cộng tác và để làm theo ý Chúa trong chức vụ của mình. Trong đời sống đã qua, tôi có ý thức nhiệm vụ tông đồ không? Tôi sẽ làm gì trên cánh đồng truyền giáo ngày nay?

3. Sống Lời Chúa: Siêng năng rước Chúa để Chúa luôn làm chủ hành động và cuộc đời tôi.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con được tự do hoàn toàn để con có thể tập trung vào sứ mạng Chúa trao. Amen.