Ngày 25.12.2016: Chúa Nhật Thánh Gia – Đại Lễ Giáng Sinh năm A

CHÚA NHẬT THÁNH GIA: 25. 12. 2016

ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH

Lc 2, 15 – 20

Ngày 25.12.2016: Chúa Nhật Thánh Gia - Đại Lễ Giáng Sinh năm A

1. Ghi nhớ: Còn Bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19).

2. Suy niệm:  Việc  Mẹ  Maria  suy đi  nghĩ  lại trong lòng:  chứng tỏ Mẹ không hiểu ngay hết mọi ý nghĩa của việc Chúa làm. Vì thế, Mẹ cố gắng suy nghĩ, tìm hiểu để nắm bắt trọn vẹn ý nghĩa của mỗi sự kiện. Hãy noi  gương Mẹ,  luôn  biết  sống tinh  thần  cầu nguyện hầu  tìm  ra  thánh  ý  Chúa  và  cộng tác  trong chương trình của Ngườ Làm sao tôi biết được mình đang làm theo ý Chúa? Có phải  là chu toàn bổn phận và luôn sống kết hợp với Chúa như Mẹ Maria.

3. Sống Lời Chúa: Tập nhìn mỗi biến cố trong đời bằng đôi mắt đức tin.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin cho con luôn biết học hỏi, tìm hiểu, và suy niệm trước khi quyết định mỗi một công việc, để thánh ý Chúa được thực hiện nơi con. A men.