Ngày 25.11.2019: Sự quảng đại của bà góa nghèo

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 21,1-4

Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: “Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người. Vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”.

SỰ QUẢNG ĐẠI CỦA BÀ GÓA NGHÈO

Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay kể về một bà góa nghèo bỏ hai đồng tiền kẽm dâng cúng cho đền thờ. Chúa Giêsu đã tán dương sự tốt bụng của bà “hơn mọi người khác”, vì bà đã bỏ tất cả những gì có để nuôi sống mình. Thật vậy, bà góa này đã hy sinh tất cả những gì mình có để dâng cho đền thờ. Bà không lo lắng hay nghi ngại rằng những bất trắc, thiếu thốn sau khi bà dâng cúng tất cả số tiền bà có, vì bà tín thác vào lòng trắc ẩn và nhân từ của Chúa. Bà đã dùng lòng tốt bụng của mình để chinh phục tấm lòng của Chúa, vì Chúa đã thấy bà.

Trình thuật tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta biết hy sinh những gì mình có mà giúp đỡ người khác, lòng tốt bụng của chúng ta sẽ được Chúa đáp đền. Xin cho chúng ta biết cho đi tất cả những gì mình có, cho dù có đến hơi thở cuối cùng, dâng trọn về Chúa để tin tưởng rằng Chúa sẽ yêu thương và đáp đền gấp bội cho chúng ta.