Ngày 25.11.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên năm C

THỨ SÁU: 25. 11. 2016

Lc 21, 29 – 33

Ngày 25.11.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ:  “Anh  em  cũng  vậy  khi  nhìn  thấy những  điều  đó  xảy  ra,  thì  hãy  biết  là Triều  Đại Thiên Chúa đã gần đến”. (Lc 21,31).

2. Suy niệm: Mặc dầu không ai biết ngày tận thế sẽ xảy đến khi nào. Tuy nhiên Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta nhận ra những dấu hiệu báo trước ngày đó sắp  xảy  đến.  Khi  nhìn  các  biến  cố,  sự  việc  xảy ra trong hiện tại để nhận ra các sự việc trong tương la Vì chắc một  điều là mỗi  người  đều có ngày tận thế riêng cho mình. Vì thế sự chuẩn bị chu đáo của mỗi người  không  thể  coi  là  quá  sớm.  Con  người  sống thường  nghĩ  rằng  còn  lâu  mới  đến  “  lượt  ”  mình. Nhưng Chúa đến bất ngờ trong lúc ta không sẵn sàng? Phải  chăng là sự  hối tiếc trong nỗi tuyệt  vọng khôn cùng. Cuộc sống mỗi người cần phải chuẩn bị và tỉnh thức, để khi triều đại Nước Chúa đến thì chúng ta theo Ngài bước vào một cuộc sống mới.

3. Sống Lời Chúa: Nhìn lại cuộc sống bản thân để biết ta cần đổi mới những gì.

4. Lời nguyên: Lạy Chúa, chúng con đang mong chờ ngày Chúa lại đến, xin cho chúng con biết thay đổi cuộc đời để xứng đáng được Chúa đón nhận vào vinh quang Nước Chúa. Amen.