Ngày 25.08.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật XXI Thường Niên năm C

THỨ NĂM: 25. 08. 2016

Mt 24, 42-51

 

Ngày 25.08.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật XXI Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Mt 24,44).

2. Suy niệm: Cuộc sống ở trần gian thật ngắn ngủi và tạm bợ, Thiên Chúa có thể đến với mỗi người chúng ta bất cứ lúc nào. Vì thế, chúng ta hãy biết chuẩn bị sẵn sàng để khi Thiên Chúa đến chúng ta mau mắn ra đón Ngườ Không ai được phép lãng phí thời giờ hay ngủ mê trước những quyến rũ trên đường. Vì như thế, chúng ta sẽ không có đủ  thời  gian  để  tiến về  đích. Không ai biết trước được ngày mình được Thiên Chúa gọi  ra  khỏi  thế  gian. Vì thế, chúng ta hãy thức tỉnh luôn và sống thật tốt giây phút hiện tại, biết chu toàn việc bổn phận hằng ngày của mình một cách có ý thức và đầy lòng yêu mến.

3. Sống Lời Chúa: Hãy thức tỉnh và sẵn sàng.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, sự sống của con thuộc về Chúa. nên bất cứ lúc nào được Chúa gọi và cần đến, con sẵn sàng đáp trả và xin vâng với tấm lòng yêu mến. Amen.