Ngày 25.03.2016: Thứ Sáu Tuần Thánh năm C

TUẦN THÁNH
THỨ SÁU: 25.03. 2016.
Ga 18, 1-19, 42 

 

Ngày 25.03.2016: Thứ Sáu Tuần Thánh năm C

1. Ghi nhớ: “Ông liền chối đâu phải” (Ga 18,25)

2. Suy niệm: Suy niệm cuộc đời Chuá Giêsu ta dễ dàng thấy từ lúc môn đệ Giuda phản Thầy cho đến chết trên Thập giá là một chuỗi đau khổ và chấp nhận theo Thánh Ý Chúa Cha. Nhất là người môn đệ được xem là trưởng các tông đồ thì lại hèn nhát chối Thầy mình ngay trước mặt mọi người. Đây cũng là hành động thường thấy trong cuộc sống của người Kitô hữu, qua việc chúng ta không dám làm dấu Thánh Giá ở chỗ đông người, không dám nhận mình là người Công Giáo hoặc chúng ta chưa sống xứng đáng là người Kitô hữu với mọi người. Nhất là mỗi lần ta phạm tội là mỗi lần ta công khai chối Chúa. Vậy ta hãy mạnh dạn tuyên xưng đức tin mình trong cuộc sống hôm nay.

3. Sống Lời Chúa : Hãy tránh xa tội lỗi.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống tốt giữa mọi người. Vì chính khi đó là lúc con đang tuyên xưng Người trước mặt mọi người. Amen.