Ngày 25.02.2016: Thứ Năm sau Chúa nhật II Mùa Chay năm C

THỨ NĂM – 25. 02.2016
Lc 16: 19 – 31

Ngày 25.02.2016: Thứ Năm sau Chúa nhật II Mùa Chay năm C

  1. Ghi nhớ: “Người nghèo này chết và được Thiên Thần đem vào lòng Apraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem đi chôn. ” (Lc16,22)
  2. Suy niệm: Nếu đọc đi đọc lại đoạn Tin Mừng thánh Luca hôm nay để tìm lý do ông nhà giàu đã làm gì để ông sa hoả ngục thì thật là khó. Ông đã không là gì, và bởi ông không làm gì nên ông phải sa hoả ngục. Hằng ngày ắt hẳn khi ra vào nhà mình ông đã thấy anh Ladarô nghèo khó nơi cửa nhà mình, ông có đủ khả năng để giúp đỡ anh nghèo khó này. Bởi có đủ khả năng thực hiện mà ông không thực hiện nên ông phải sa hoả ngục. Trong kinh Cáo Mình chúng ta đọc “Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu xót..”. Vậy thì những thiếu xót của chúng ta ắt hẳn rất nhiều, bởi Chúa ban cho chúng ta thật nhiều tài sản, tải sản vật chất, tài sản tinh thần để chúng ta chia sẻ cho anh chị em mình thế mà ta chưa thực hiện thì thật là điều chưa phải.
  3. Sống Lời Chúa : Quan tâm đến những nhu cầu của anh chị em mình.
  4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, thật là khó để chia sẻ bởi con luôn cảm thấy mình chưa đủ. Mà theo Chúa thì Chúa muốn chúng con phải vượt lên những cái nhỏ nhen, tầm thường, thì xin cho chúng con biết chia sẻ hết lòng, và hết khả năng chúng con nhất là trong Mùa Chay này. Amen.