Ngày 26.02.2016: Thứ Sáu sau Chúa nhật II Mùa Chay năm C

THỨ SÁU – 26.02.2016
Mt 21: 33 – 43, 45 – 46

Ngày 26.02.2016: Thứ Sáu sau Chúa nhật II Mùa Chay năm C

  1. Ghi nhớ: “Ông cho tá điền canh tác và trẩy đi phương xa ” (Mt21,33)
  2. Suy niệm: Ắt hẳn ông chủ vườn nho rất yêu quý vườn nho của mình bởi ông đã nhọc công cải tạo cho nó được xanh tốt. Nhưng ông lại yêu quý và tin tưởng các tá điền của ông hơn nữa. Vì thế, ông cho họ canh tác vườn nho sum xuê của ông. Thế nhưng bao nhiêu sự tin tưởng, bao nhiêu hy vọng nơi những người tá điền đã tan biến khi họ không những không thu nộp hoa lợi lại còn giết luôn cả đứa con của chủ, muốn chiếm đoạt luôn vườn nho. Những người tá điền này như quên thân phận của họ, họ chỉ là người quản lý, người làm công. Mà người quản lý hay người làm công là có bổn phận làm lợi cho chủ, vả lại những gì được ban cho là để hưởng dùng là để sinh lời chứ không phải để cho họ chiếm đoạt. Cũng như thế, những ơn lành Chúa ban cho chúng ta là vì Ngài yêu thương chúng ta, Ngài tin tưởng nơi chúng ta. Vậy ta hãy làm sao cho những ơn thiêng Chúa ban hằng phát triển trong con người chúng ta.
  3. Sống Lời Chúa : Trao dồi khả năng để sinh lời những nén vàng Chúa trao.
  4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, mọi sự chúng con đang có, đang hưởng dùng là của Chúa. Xin cho con được luôn ý thức điều này để con đừng bao giờ giành quyền làm chủ với Chúa. Amen.