Ngày 24.09.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXV Thường Niên năm C

THỨ BẢY: 24.09.2016

Lc 9, 43b – 45

Ngày 24.09.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXV Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ:  “Con  Người  sắp  bị  nộp  vào  tay người đời ” (Lc 9,44).

2. Suy niệm: Đây là lần tứ hai, Đức Giêsu loan báo về cuộc thương khó mà  Người  sắp  chịu  ở  Giêrusalem. Cho  đến  nay,  danh  tiếng  Chúa  Giêsu  đã  vang lừng khắp cõi Palestina, thậm chí người ta muốn tôn Ngài lên làm vua. Điều này làm cho các môn đệ Ngài thích thú. Nhưng đây là lần thứ  hai Chúa Giêsu cảnh báo các ông. Ngài đến trần gian để cứu độ nhân loại không phải bằng binh mã hay quyền lực trần thế. Công cuộc cứu độ của Ngài không phải chỉ đơn giản là giải thoát chúng ta khỏi kẻ thù là Đế quốc Rôma nhưng đưa ta ra khỏi nô lệ của tội lỗi mà kẻ thù này nguy hiểm hơn là Satan.  Noi  gương Chúa  Giêsu,  chúng ta phải  can đảm  đón nhận mọi  đau khổ trong cuộc đời với tinh thần muốn kết hợp với Đức Kitô chịu đóng đinh để đền tội lập công cho mình và tha nhân.

3. Sống Lời Chúa: Niềm tự hào dân Chúa là thập gía Đức Kitô.

4. Cầu nguyện: Xin Chúa Giêsu, xin cho con hiểu được những giá trị của đau khổ, thua thiệt, mất mát trong đời này như thập giá đưa con vào nước trời vĩnh cửu. Amen.