Ngày 24.08.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXI Thường Niên năm C

THỨ TƯ: 24. 08. 2016

Thánh Batôlômêô Tông đồ

Ga 1, 45 – 51

 

Ngày 24.08.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXI Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ:Đức Giê-su trả lời: Trước khi Phi-líp- phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi” (Ga 1, 48).

2. Suy niệm: Batôlômêô là một trong 12 Tông đồ của Chúa Giêsu. Chắc chắn thánh nhân thật ngỡ ngàng vì Chúa Giêsu đã biết rõ ngà Điều đó cho thấy không phải Batôlômêô đi tìm Chúa Giêsu mà chính Người đi tìm và kêu gọi thánh nhân. Và hầu như tất cả các Tông đồ đều được Chúa đi tìm và kêu gọi như thế. Chỉ khác nhau mỗi người mỗi hoàn cảnh. Trong từng giây phút Chúa cũng đang đi tìm và kêu gọi ta. Kêu gọi ta đi theo Người để được hưởng hạnh phúc thật.

3. Sống lời Chúa: Luôn nhớ Chúa đang đi tìm và kêu gọi ta.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, Chúa đang đi tìm và kêu gọi con. Xin cho con mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa. Amen.