Ngày 24.03.2017: Thứ Sáu sau Chúa Nhật III Mùa Chay

THỨ SÁU TUẦN 3 MC

Mc 12,28b-34 

MẾN CHÚA TRÊN HẾT MỌI SỰ

Ngày 24.03.2017: Thứ Sáu sau Chúa Nhật III Mùa Chay

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” 
(Mc 12,30). 

Suy niệm: Ngay từ điều răn thứ nhất trong Mười Điều Răn Đức Chúa Trời, bộ khung luân lý của luật tự nhiên, đã dành vị trí số một cho việc tôn thờ Thiên Chúa: “Thứ nhất: thờ phượng và kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự.” Thế nhưng trong thực tế, người ta thường viện dẫn “triết lý” có thực mới vực được đạo để biện minh cho việc mình mải mê với chuyện cơm-áo-gạo-tiền. Thiên Chúa bị đẩy dần xuống hàng thứ yếu, sau đồng tiền bát gạo, sau miếng ăn, thậm chí sau cả những đam mê dục vọng. Và nếu có chạy đến với Chúa, thì e rằng cũng chỉ nhằm mục đích cầu xin Ngài đáp ứng những nhu cầu vật chất cho cuộc sống ở đời tạm này. Lời thánh Phao-lô “Chúa của họ là cái bụng” (Pl 3,19) lắm khi nghiệm đúng theo cả nghĩa đen. Vì thế mùa Chay là dịp thuận tiện để chúng ta ‘trả lại’ cho Thiên Chúa vị trí cao nhất trong các mối quan tâm của mình. Như thế mới thực sự là sống như con cái của Thiên Chúa.

Mời Bạn: Bạn và tôi có biết bao nhiêu mối lo cho cuộc sống mỗi ngày. Chúng mình thường dành ưu tiên để giải quyết những vấn đề thuộc về thế gian hơn là thuộc về Thiên Chúa. Bạn làm gì để Chúa giúp Bạn thấy được điều nào là ưu tiên nhất trong ngày sống của Bạn?

Chia sẻ: Nếu có ai hỏi bạn: “Điều bạn quan tâm nhất trong một ngày sống là gì?” bạn trả lời thế nào?

Sống Lời Chúa: Mỗi sáng, khi thức giấc, hãy tâm niệm “Tiên vàn, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa” (Mt 6,33).

Cầu nguyện: Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.