Ngày 24.03.2016: Thứ Năm Tuần Thánh năm C

TUẦN THÁNH
THỨ NĂM: 24.03. 2016.
Ga 13,1-15

 

Ngày 24.03.2016: Thứ Năm Tuần Thánh năm C

1. Ghi nhớ: “Vậy, nếu Thầy là Chúa, là thầy mà con rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13,14)

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng tường thuật lại việc rửa chân cho các môn đệ, để làm gương cho các ông về tinh thần phục vụ. Nên sau khi rửa chân cho các ông xong, Ngài trở lại bàn tiệc và dạy các môn đệ như một Rabbi đã làm một cái gì đó và đưa ra bài học: “ nếu Thầy là Chúa, là thầy mà con rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau” . Cử chỉ đó vừa bày tỏ tình yêu vừa là bài học cho chúng ta hãy biết yêu thương nhau, một tình yêu khiêm tốn, được thể hiện bằng sự phục vụ cụ thể.

3. Sống Lời Chúa : Hãy phục vụ trong yêu thương.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu thương phục vụ như chính Chuá đã từng yêu thương phục vụ cho chúng con. Amen.