Ngày 24.01.2016: Chúa nhật III Mùa Thường Niên năm C

CHÚA NHẬT – 24. 01.2016
CHÚA NHẬT THỨ III TN
Lc 1, 1 – 4; 4, 14 – 21

Ngày 24.01.2016: Chúa nhật III Mùa Thường Niên năm C

  1. Ghi nhớ: “Người bắt đầu nói với họ: hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe” (Lc 4,21).
  2. Suy niệm: Chúa Giêsu khi nói “hôm nay ứng nghiêm…” là có ý ám chỉ sự hiện diện của Chúa chính là thời gian cứu độ. Ngày nay công cuộc cứu độ của Chúa được tiếp tục trong Giáo Hội và qua Giáo Hội. Nhờ các nhiệm tích được Giáo Hội cử hành, Chúa Giêsu tiếp tục giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi, nuôi dưỡng ta bằng Thánh Thể, củng cố chúng ta bằng sức mạnh ân sủng của Người. Việc lãnh nhận hồng ân cứu độ của Chúa, thôi thúc chúng ta tiếp tục đem ơn cứu độ đến cho người khác bằng cầu nguyện, bằng lời nói, bằng việc bác ái và bằng chính đời sống chứng tá của mỗi người.
  3. Sống Lời Chúa: Sống thân tình với mọi người.
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, đức tin gọi mời chúng con chia xẻ hạnh phúc đời đời cho anh em mình. Xin cho chúng con biết can đảm sẻ chia thời giờ, công sức, cho anh em chúng con.Amen.