Ngày 23.12.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm A

THỨ SÁU: 23. 12. 2016

Lc 1, 57 – 66

Ngày 23.12.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm A

1. Ghi nhớ: “Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên Cháu là Gioan” ai nấy điều bỡ ngỡ”. (Lc 1,63 ).

2. Suy niệm: Bài Tin mừng ghi lại việc Gioan tẩy giả sinh ra và chịu cắt bì để trình bày cho chúng ta về thân thế và sứ vụ tiền hô của ông. Qua câu chuyện đặt tên cho Gioan, chúng ta không thấy hai  ông bà bàn với nhau để đặt tên cho con trẻ, nhưng cả hai đều muốn đặt tên cho con trẻ là Gioan. Lời sứ thần loan báo cho Dacaria  đã được ứng nghiệm.  Giúp chúng ta xác tín rằng: ở đâu có sự hiệp nhất vì danh Chúa thì ở đó có sự  hiện diện của Chúa.  Chúng ta cố gắng duy trì sự hiệp nhất này ngõ hầu làm chứng cho sự hiện diện của Chúa trong đời sống mỗi ngày của mình.

3. Sống lời Chúa : Hãy hiệp nhất và yêu thương nhau.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận tất cả mọi người để chúng con có thể sống hiệp nhất và yêu thương nhau. Amen.