Ngày 23.08.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XXI Thường Niên năm C

THỨ BA: 23. 08. 2016

Mt 23, 23-26

 

Ngày 23.08.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XXI Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Các người rửa sạch bên ngoài chén dĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện trộm cắp và vô độ ” (Mt 23,25).

2. Suy niệm: Trong bài Tin Mừng hôm nay, lời than trách của Đức Giêsu nhằm đến tính giả hình, chỉ lo sạch cái  bên  ngòai  mà  không lo  sạch  cái bên trong. Chén là tượng trưng cho những cái bề ngòai, là những phô trương công đức của mình trước mặt người đờ Cho  nên  người  Kitô hữu chúng ta cần tránh thái  độ giữ đạo để lập công. Chúng ta hãy tập sống một cuộc sống không nguỵ trang, nhưng hãy biết thanh tẩy bên trong, hãy luôn tập sống dưới ánh mắt của Chúa: ánh mắt nhân từ, yêu thương và cứu giúp chúng ta. Do đó, mỗi người chúng ta hãy tự hỏi: Tôi có chú ý chăm lo những việc vật chất  mà sao lãng đến việc bên trong như  tinh thần, lòng bác ái, sự  trung tín, có lo thánh hóa bản thân và thánh hóa tha nhân không ?

3. Sống Lời Chúa: Tránh thái độ sống giả hình.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, Chúa thông suốt hết mọi sự. Xin Chúa giúp con xoá bỏ hết những gì là hình thức và che đậy đã bao lần làm cho tâm hồn con xa Chúa. Amen.