Ngày 23.04.2017: CHÚA NHẬT II PHỤC SINH – KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH: 23.04.2017

KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Ga 20, 19-31

Ngày 23.04.2017:  CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

1.Ghi nhớ:Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin” (Ga 20,29).

2.Suy niệm: Chúa đã sống lại. Các tông đồ khác đã thấy và đã tin, riêng Tôma thì chưa, ông đòi phải chính mắt thấy, tay sờ thì mới chịu tin. Con đường của lòng tin thật khó biết bao! Tuy nhiên, Chúa đã tìm đến với Tôma. Khi nhìn thấy và nghe tiếng Chúa, ông đã tin và lớn tiếng tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa. Do đó, đức tin chính là ơn Chúa ban, và với ơn Chúa, ta dù không thấy nhưng vẫn cứ tin. Qua sự cứng tin của Tôma, Chúa đã chúc phúc cho những người sẽ tin vào Chúa: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”. Lời Chúa nói đây trở nên mối phúc cho người kitô hữu.

3.Sống Lời Chúa: Tin vào Chúa phục sinh là sống bình an và phó thác.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết cậy dựa vào Chúa, để niềm tin càng được vững chắc hơn. Amen.Amen.