Ngày 23.03.2017: Thứ Năm sau Chúa Nhật III Mùa Chay

THỨ NĂM TUẦN 3 MC

Th. Tu-ri-bi-ô Môn-rô-vê-khô, giám mục Lc 11,14-23 

BẠN THUỘC VỀ AI?

Ngày 23.03.2017: Thứ Năm sau Chúa Nhật III Mùa Chay

“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.” (Lc 11,23) 

Suy niệm: Đối diện với Lời Chúa hôm nay, dường như chúng ta thấy mình ở cửa giữa, không hoàn toàn chống mà cũng chẳng hoàn toàn thuận theo Chúa. Chúng ta đang đi theo Chúa vì chúng ta đã lãnh Phép Rửa, mang danh hiệu Ki-tô hữu, và ở trong cộng đoàn Giáo Hội. Nhưng lắm khi chúng ta đối nghịch với Chúa qua cung cách nghĩ suy, nói năng, hành động không công bình chính trực, không phản ảnh tinh thần yêu thương, tha thứ của Chúa. Chúng ta nói “xin vâng” với Chúa trong nhà thờ, còn trong cuộc sống hằng ngày thì lắm khi ta nói “khoan đã”! Ta quên rằng với Chúa chỉ có cửa hẹp chứ không có cửa giữa.

Mời Bạn: Dẫu biết rằng lực bất tòng tâm, nói dễ làm khó, nhưng không vì thế mà chúng ta cứ tiếp tục vừa ‘theo’ vừa ‘chống’, kiểu bỏ sạn vào chén cơm của người khác rồi lại ngồi nhặt ra! Ai trong chúng ta cũng muốn ra khỏi cái ấu trĩ để trở thành người trưởng thành; nhưng người trưởng thành đích thực là người thống nhất đời sống của mình: thống nhất giữa đức tin và cuộc sống, giữa lời nói và việc làm.

Chia sẻ: Mời bạn tự vấn xem những gì nơi bạn chứng tỏ rằng bạn đang theo Đức Ki-tô? Và những gì nơi bạn tố cáo rằng bạn không đang theo Đức Ki-tô?

Sống Lời Chúa: Qui hướng mọi ý nghĩ, lời nói, cung cách cư xử và hành động của chúng ta về Đức Ki-tô, lấy Người làm chuẩn mực cho tất cả cuộc sống của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con tinh thần khiêm tốn và trung thực để tháo gỡ nơi mình những gì đi ngược lại với tinh thần của Chúa. Chỉ khi ấy con mới thực sự thuộc về Chúa. Amen.