Ngày 23.03.2016: Thứ Tư Tuần Thánh năm C

TUẦN THÁNH
THỨ TƯ: 23. 03. 2016.
Mt 26,14-25

 

Ngày 23.03.2016: Thứ Tư Tuần Thánh năm C

1. Ghi nhớ: “Giuđa kẻ nộp Người cũng hỏi: Rápbi chẳng lẽ con sao?. Người trả lời: Chính anh nói đó” (Mt 26,14-25)

2. Suy niệm: Câu trả lời của Đức Giêsu khẳng định như một lời quyết đóan, nhưng vì những đam mê tiền bạc mà Giuda không nhận ra lỗi lầm của mình, Ngay lúc đó Đức Giêsu vẫn còn cho ông thời gian để sám hối và ăn năn. Chính vì vật chất đã làm cho ông mờ mắt không nhận ra, ông còn nhẫn tâm cắt đứt tình thấy trò qua việc nhẫn tâm bán thầy với giá 30 đồng. Cũng thế, trong việc làm ăn buôn bán, tiền của vật chất có thể lối cuốn chúng ta chống lại Thiên Chúa, dễ lỗi đức công bằng với tha nhân. Chúng ta hãy biết ăn năn sám hối và nhìn nhận tội lỗi mình

3. Sống Lời Chúa : Chọn Chúa làm gia nghiệp.

4. Cầu nguyện: Lạy chúa, xin cho con thấy được sự mù quáng trong các đam mê tội lỗi của mình, để con thức tỉnh mà khỏi “ sa chước cám dỗ ” . Amen