Ngày 22.05.2015: Thứ Sáu sau Chúa nhật VII Phục Sinh

THỨ SÁU: 22.05.2015

Ga 21, 15 – 19

Ngày 22.05.2015: Thứ Sáu sau Chúa nhật VII Phục Sinh

1. Ghi nhớ: “Này anh Simon, con ông Giona, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” (Ga 21,15)

2. Suy niệm: Theo cách nghĩ của người đời thì Chúa Giêsu quả thật quá liều khi trao trách nhiệm lớn lao cho Phêrô. Phêrô được trao cho quyền lãnh đạo Giáo hội, chăm sóc đoàn chiên Chúa. Rõ ràng tiêu chuẩn để làm đầu Hội thánh không phải vì hiểu rộng học cao, không vì tài năng cá nhân nhưng là con tim yêu mến Chúa và tha nhân. Phêrô chối Thầy ba lần, giờ đây ba lân Thầy hỏi ông có yêu mến Thầy không.

Ngày nay Chúa vẫn yêu thương từng người chúng con và tin tưởng chúng con. Chúa trao mỗi người một trách nhiệm để chăn dắt đoàn chiên Chúa. Cha sở trông coi họ đạo, cha mẹ chăm lo con cái, người giàu đối với người nghèo, người mạnh khoẻ đỡ nâng người đau yếu. Dù chúng con tài hèn sức mọn những Chúa vẫn tin tưởng trao ban sứ mệnh. Bởi chúng con biết điều Ngài cần nơi chúng con là lòng yêu mến tận đáy con tim.

3. Sống Lời Chúa: Dám nhận trách nhiệm dù to hay nhỏ để phục vụ Giáo hội và tha nhân.

4. Cầu nguyện:  Lạy Chúa, Chúa đã chọn chúng con thành những người môn đệ Chúa, xin Chúa cho chúng con biết đem cả cuộc đời để phục vụ Chúa nơi anh chị em chúng con. Amen.