Ngày 22.04.2017: THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

THỨ BẢY PS: 22.04.2017

TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Mc 16,9-15

Ngày 22.04.2017:  THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

1.Ghi nhớ:Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi tạo vật” (Mc 16,15).

2.Suy niệm: Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra cho bà Maria Mácđala, cho hai môn đệ làng Emmau để củng cố niềm tin cho họ, để rồi Chúa sai họ đi báo tin cho người khác. Chúa cũng hiện ra cho Nhóm Mười Một để khiển trách họ về sự cứng lòng tin và Chúa công bố lệnh truyền : ”Hãy đi khắp tứ phương loan báo Tin mừng”. Phần chúng ta, chỉ có thể làm chứng cho Chúa và rao giảng về Chúa một khi chúng ta thật sự xác tín về Ngài, qua việc học hỏi, cầu nguyện và khám phá Chúa. Và như thế là chúng ta cũng sẽ nói với mọi người rằng: niềm tin của chúng ta không phải là một sự hời hợt và nhẹ dạ cả tin, mà là tin vào một Đấng đã thật sự sống lại từ trong cõi chết.

3.Sống Lời Chúa: Hãy siêng năng chạy đến bàn tiệc của Lời Chúa và Mình Thánh Chúa để được Chúa soi sáng và bồi dưỡng.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con không ngừng khao khát Chúa là Nguồn Hằng sống của con. Amen.