Ngày 22.03.2016: Thứ Ba Tuần Thánh năm C

TUẦN THÁNH
THỨ BA: 22. 03. 2016.
Ga 13,21-33. 36 – 38

 

Ngày 22.03.2016: Thứ Ba Tuần Thánh năm C

1. Ghi nhớ: “Thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy” (Ga 13,21)

2. Suy niệm: Hành động Đức Giêsu chấm bánh đưa cho kẻ nộp người trước tiên là để giải thích thắc mắc của các môn đệ. Sau là dấu chỉ của tình yêu đối với Giuda. Nhưng khi con người đã trở nên tránh xa thì không còn chấp nhận tình yêu của Thiên Chúa nữa, nên Giuda từ chối tình yêu đó bằng cách liền ra đi. Đức Giêsu can đảm chấp nhận sự phản bội của môn đệ vì muốn trung thành với sứ vụ cứu thế trong công việc tông đồ chúng ta cũng phãi gặp sự phản bội chống đối từ những người thân noi gương Chúa chúng ta cũng phãi thật can đảm chấp nhận khi không được sự thông cảm của người thân hay sự vô ơn của những người hết lòng phục vụ.

3. Sống Lời Chúa : Chấp nhận vác Thánh Giá với Chúa.

4. Cầu nguyện : Lạy chúa xin cho con biết triung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh vì chỉ có Chúa mới là nơi con nương tựa vững chắc. Amen