Ngày 22.01.2017: Chúa Nhật III Thường Niên năm A

CHÚA NHẬT – 22. 01.2017

TUẦN III TN NĂM A

Mt 4, 12 – 23

Ngày 22.01.2017:  Chúa Nhật III Thường Niên năm A

1Ghi nhớ: “Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng” (Mt4, 16).

2. Suy niệm: Lời Thiên Chúa hứa ban Đấng Cứu Độ đã được các tiên tri loan báo trong thời Cựu Ước nay được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu. Ngài đến như ánh sáng bừng lên giữa đêm tối, như Đấng giải thoát con người khỏi đau khổ, bệnh tật…Như tiên tri Isaia loan báo “Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp, Ngài đều bẻ gãy…”. Và Chúa Giêsu đã thực hiện điều mà tiên tri Isaia loan báo. Những việc mà Chúa Giêsu đã thực hiện xưa thì nay Ngài vẫn thực hiện nơi mỗi người chúng t Ngài vẫn là Đấng phù trợ, Đấng giải thoát cho những ai tin cậy vào Ngài. Hãy nhìn lên Thánh Giá Chúa để thấy được sự thông chía đau khổ của Con Thiên Chúa với con người tội lỗi.

3. Sống Lời Chúa : Hân hoan đón nhận Lời Chúa và thực hành Lời Chúa mỗi ngày.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, Xin cho con luôn tin thật Chúa là Đấng Cứu Độ chúng con và cho con biết vui mừng đón nhận những hồng ân mà Chúa ban trong cuộc đời của con. Amen.