Ngày 21.12.2015: Thứ Hai sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm C

THỨ HAI: 21. 12. 2015
Lc 1, 39 – 45

Ngày 21.12.2015: Thứ Hai sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm C

1.Ghi nhớ:“Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Isave,”. (Lc 1 ,39-40).

2.Suy niệm: Mẹ Maria khi chấp nhận “xin vâng” để cho Thiên Chúa thực hiện những gì Ngài muốn nơi chính mình, thì lập tức Con Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng Mẹ. Và sự hiện diện của Chúa nơi Mẹ thôi thúc Mẹ vội vã ra đi thực thi bác ái với người khác. Thái độ vội vã ra đi, biểu lộ rõ nơi tâm hồn Mẹ một niềm tin yêu chan hoà niềm vui. Vì thế mẹ muốn chia sẻ niềm vui ấy bằng cách mang Chúa đến cho người khác, cụ thể cho người chị họ. Chúng ta sẽ không có được tấm lòng quảng đại, sẵn sàng dấn thân phục vụ và đem bình an cho người khác nếu chúng ta không có Chúa. Tôi sẽ làm gì để mang niềm vui đến cho người chung quanh dịp lễ Giáng sinh này?

3.Sống Lời Chúa: Can đảm quên mình, không ngại hy sinh, chấp nhận gian lao vất vả, mới có thể thực hiện ý Chúa là mang niềm vui và hạnh phúc cho người khác.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết quan tâm đến nhu cầu của anh em và sẳn sàng giúp đỡ bằng cách mang Chúa đến cho họ vì Chúa mới là bình an và hạnh phúc thật. Amen.