Ngày 21.06.2017: THỨ TƯ TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN NĂM A

21/06/17 THỨ TƯ TUẦN 11 TN
Th. Lu-y Gon-da-ga, tu sĩ
Mt 6,1-6.16-18

 

SẼ CÓ ĐẤNG TRẢ CÔNG CHO

“Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,4)

Ngày 21.06.2017: THỨ TƯ TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN NĂM A

 

Suy niệm: Tôn giáo nào cũng dạy tín đồ ba điều căn bản của đời sống đức tin: ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Mục đích có thể là đền tội, thánh hóa bản thân và cầu phúc. Riêng về việc cầu phúc, nhiều khi ta muốn thấy kết quả tức thời: tôi cho đi để được cho lại. Thế nhưng, lắm khi gặp kết quả không như mong đợi, ta nản chí, thậm chí bỏ cuộc, không còn cố gắng, chỉ sống cho riêng mình thôi, lơ là mối tương quan với Chúa và người khác. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy rằng Đấng trả công cho ta chính là Thiên Chúa, là Cha hằng thấu suốt mọi bí ẩn và khát vọng của mỗi người. Đừng tìm hư danh, tiếng ngợi khen nơi người đời, nhưng hãy làm ba việc đạo đức ấy với ý hướng dâng lên Thiên Chúa. Nhờ đó, các việc đạo đức truyền thống kể trên sẽ được thúc đẩy bởi một nguyên lý siêu nhiên giúp duy trì đời sống Ki-tô hữu thực thụ.

Mời Bạn: Chủ nghĩa thực dụng là cha đẻ của những não trạng và phong cách có tên là “mì ăn liền”: làm gì cũng mong muốn thấy kết quả lập tức, không đủ kiên nhẫn chờ đợi những hoa trái về lâu về dài. Đang khi ấy, đời sống đạo đức lại mang tính bền vững và siêu nhiên, hướng về Chúa hơn là về mình.

Sống Lời Chúa: Ý thức rằng “biết cho đi mà không cần tính toán” là cách tốt nhất để thực thi sứ điệp của Tin Mừng ngày hôm nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy khi làm việc bác ái bằng tay phải thì đừng cho tay trái biết. Xin cho con biết quảng đại trong khiêm tốn, tin tưởng Chúa sẽ ban thưởng cho mình. Xin cho con xác tín điều ấy để luôn bền chí làm việc lành phúc đức. Amen.