Ngày 21.04.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C

THỨ NĂM.21. 04. 2016.

TUẦN IV PS

Ga 13, 16 – 20.

 

Ngày 21.04.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C

1. Ghi nhớ: “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi” (Ga 13,16).

2. Suy niệm:  Sau  khi  Đức  Giêsu rửa chân cho các môn đệ, Ngài tiếp tục giáo huấn cho các ông biết về tin thần phục vụ. Các môn đệ là những người được sai đi thì phải thấm nhuần tinh thần của người sai đi đó chính là Thầy mình. Người đã từng hạ mình rửa chân cho các ông, thì hôm nay được sai đi các môn đệ cũng phải  noi  gương  Thầy  mà  hiến  mạng  sống  mình  để khiêm nhường phục vụ. Vậy người Kitô hữu chúng ta cũng giống như các tông đồ xưa noi gương theo tính cách phục vụ của Đức Kitô để thấm nhuần tinh thần phục  vụ  của  Ngài,  hầu  mỗi  ngày trở nên đồng hình đồng dạng với Người.

3. Sống Lời Chúa: Phục vụ là yêu thương.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho trái tim con giống như trái tim Chuá, nhân ái đầy tình yêu thương, để con có thể phục vụ anh em như Chuá đã từng phục vụ chúng con. Amen