Ngày 21.02.2017: Thứ Ba sau Chúa Nhật VII Thường Niên năm A

THỨ BA – 21. 02.2017

Mc 9, 30 – 37

 

Ngày 21.02.2017:  Thứ Ba sau Chúa Nhật VII Thường Niên năm A

1. Ghi nhớ:  Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm Mười Hai lại và nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9,35).

2. Suy niệm: Trong cuộc sống có thể không biết bao nhiêu lần ta mang tâm trạng như các tông đồ: Ai là người lớn nhất? Ai sẽ là người lãnh đạo? Trả lời cho câu hỏi này thì không gì khác hơn là thể hiện cái tôi đầy tham vọng thống trị. Lời Chúa dạy hôm nay như một nghịch lý: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người”. Chúa Kitô đã là người phục vụ, và tất cả chúng ta cũng được kêu gọi để trở thành người phục vụ: phục vụ gia đình, phục vụ cộng đoàn và xã hội.

3. Sống Lời Chúa: Cố gắng sống khiêm nhường phục vụ, càng phục vụ càng giống Chúa Giêsu.

4. Cầu nguyện:  Lạy Chúa, xin giúp con loại bỏ những hành vi cạnh tranh, ganh tị, so bì, danh vọng và lợi lộc… Để con trở thành những người tôi tớ hết lòng phục vụ Chúa và anh em. Amen.