Ngày 20.12.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm A

THỨ BA: 20. 12. 2016

Lc 1, 26 – 38

Ngày 20.12.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm A

1. Ghi nhớ: “Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa  cứ  làm  cho  tôi  theo  lời  sứ  thần  nói”.  (Lc 1,38).

2. Suy niệm:  Trong  bài  Tin  Mừng  chúng  ta  thấy, Thiên Chúa đến với Đức Maria một cách đột ngột và đích thân Người sai sứ thần đến không giống như ông Dacaria. Rõ ràng Thiên Chúa nhập thể và nhập thế là lăn xả mình vào trong thân phận của con người, ở nhà của họ, sống với họ, đối thoại với họ. Thiên Chúa đi tìm những tâm hồn ở hang cùng ngõ hẻm để cứu độ con ngườ Cũng vậy, ơn Chúa ban cho mọi người, ở mọi nơi và mọi lúc chứ ơn Chúa không dành riêng cho bất kỳ một ai và ơn của Ngài không hạn hẹp nơi nào hoặc  lúc  nào.  Mùa  vọng giúp chúng ta tỉnh thức để đón nhận ơn Chúa đến với ta trong mọi nơi, mọi lúc và mọi hoàn cảnh.

3. Sống lời Chúa : Lãnh nhận bí tích rửa tội sốt sắng hơn.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, xin cho con cảm nghiệm ơn Chúa gần gủi hơn nữa nhờ vậy chúng con tích cực và thiện chí hơn trong việc đón Chúa đến với con. Amen.