Ngày 20.04.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C

THỨ TƯ. 20. 04. 2016.

TUẦN IV PS

Ga 12, 44-50.

 

Ngày 20.04.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C

1. Ghi nhớ: ‘Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối” (Ga 12,44).

2. Suy niệm: Bài Tin mừng hôm nay tóm kết lại lời giáo huấn của Đức Giêsu. Ngài đã mạc khải cho các tông đồ biết Ngài là Anh Sáng, là đường là sự thật và là Sự Sống. Thiết  với niềm tin, chúng ta không còn phải lần mò tìm kiếm đâu nưã, vì ngày hôm nay Đức Giêsu đã dùng cuộc sống và lời giáo huấn của mình để dẫn dắt chúng ta vào sự sống muôn đờ Và Ngài đã khẳng định cho con người  biết  “ ai tin  vào  Tôi thì không ở lại trong bóng tối ” . Ý thức điều đó, chúng ta hãy nỗ lực trong sứ mệnh của mình để đem Chuá đến cho mọi người.

3. Sống Lời  Chúa:  Hãy nhiệt  tâm  cho  việc  truyền giáo.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra chỉ có Chuá mới là ánh sáng, là đường dẫn con đến hạnh phúc vĩnh cữu.