Ngày 20.02.2017: Thứ Hai sau Chúa Nhật VII Thường Niên năm A

THỨ HAI – 20. 02.2017

Mc 9, 14 – 29

 

Ngày 20.02.2017:  Thứ Hai sau Chúa Nhật VII Thường Niên năm A

1. Ghi nhớ: “Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi”. Đức Giêsu nói với ông ta: “Sao lại nói: nếu thầy có thể? Cái gì cũng có thể đối với người có lòng tin” (Mc 9,22-23).

2. Suy niệm:  Lời nói khiển trách của Chúa Giêsu đối với người cha em bé, vừa có tác dụng đòi hỏi niềm tin vừa tỏ bày quyền năng của Chúa. Nhưng rồi Người đã thực hiện sự cứu chữa, điều này nói lên tình thương cứu độ của Chúa. Thiên Chúa thấu suốt những đau khổ đáng thương của chúng ta. Chỉ cần chúng ta tin vào Người thì người sẽ cứu giúp. Noi gương người cha trong đoạn Tin mừng này, chúng ta hãy mau chạy đến với Chúa khi cuộc sống gặp phải những cảnh khốn khó nguy nan.

3. Sống  Lời  Chúa:  Với  những  khó  khăn  vướng  mắc trong cuộc sống, tôi không chỉ dùng những phương thế tự nhiên để giải quyết mà còn nhờ ơn Chúa.

4. Cầu nguyện:  Lạy Chúa, xin nâng đỡ lòng tin yếu kém của con. Amen.